Thursday, June 16, 2011

Millised Assemblied PowerShell laeb vaikimisi

Kui sa soovid teada millised Assemblied on PowerShell vaikimisi laadinud, siis on sul võimalus kasutada sellist käsku:

[System.AppDomain]::CurrentDomain.GetAssemblies() | ForEach-Object {Split-Path $_.Location -Leaf} | Sort-Object

Vaikimis laetakse neid minu arvutis 29

CompiledComposition.Microsoft.PowerShell.GPowerShell.dll
Microsoft.PowerShell.Commands.Diagnostics.dll
Microsoft.PowerShell.Commands.Management.dll
Microsoft.PowerShell.Commands.Utility.dll
Microsoft.PowerShell.ConsoleHost.dll
Microsoft.PowerShell.Editor.dll
Microsoft.PowerShell.GPowerShell.dll
Microsoft.PowerShell.Security.dll
Microsoft.WSMan.Management.dll
mscorlib.dll
PowerShell_ISE.exe
PresentationCore.dll
PresentationFramework.Aero.dll
PresentationFramework.dll
System.Configuration.dll
System.Configuration.Install.dll
System.Core.dll
System.Data.dll
System.DirectoryServices.dll
System.dll
System.Drawing.dll
System.Management.Automation.dll
System.Management.dll
System.Transactions.dll
System.Windows.Forms.dll
System.Xml.dll
UIAutomationProvider.dll
UIAutomationTypes.dll
WindowsBase.dll

No comments:

Post a Comment