Friday, December 30, 2011

Active Directory Foresti ja Domeeni info PowerShelliga

Kui töötate keskkonnas kus on rohkem kui üks domeen, siis sulle kui administraatorile võib huvi pakkuda System.DirectoryServices.ActiveDirectory nimeruum (NameSpace) ja selle nimeruumi kaudu on võimalik saada väga head informatsiooni. Nt kui te kasutate Forest klassi, siis selle kaudu on teil võimalik teada saada kõik domeenid teie keskkonnas, AD saidid, ForestMode jne.

Domain klassi kaudu on teil võimalik välja lugeda kus domeenis on arvuti, millised domeenikontrollerid on selles domeenis jne.

 

Näide 1 – Active Directory Forest info

Selleks, et teada saada millises AD Forestis me oleme ja milliseid domeene võib veel olla meie keskkonnas, siis selleks me kasutame Forest klassi ja selles klassis on selline meetod nagu GetCurrentForest() . Lisa info siit

$Forest = [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest()      
$Forest

image


Kui te soovite välja printida kõik domeenid, siis aitab teid järgmine käsk:

$Forest = [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Forest]::GetCurrentForest()      
$Forest.Domains | Select-Object Name

image


Kui te nt soovite teada saada kõik domeenikontrollerid selles domeenis kus on arvuti, siis selleks me peame kasutama Domain klassi ja selles klassis on selline meetod nagu GetComputerDomain(). Lisa info siit . Kui te sisestate järgneva käsu, siis prinditakse teile ekraanile järgnev info:

$Domain = [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain]::GetComputerDomain()      
$Domain

image


Kui te soovite teada saada kõiki domeenikontrollereid, siis kasutage järgnevat käsku:

$Domain = [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain]::GetComputerDomain()      
$Domain.DomainControllers | Select-Object Name

image


Rohkem infot System.DirectoryServices.ActiveDirectory nimeruumi kohta leiate siit

Tuesday, December 6, 2011

Windows Management Framework 3.0 CTP2

Laupäeva öösel avaldati PowerShell V3 CTP 2 versioon Windows 7 SP1-le ja Windows Server 2008 R2 SP1-le. WMF 3.0 CTP 2-te saab siit

Ametliku teate leiate siit